Uutiset

21.5.2020Ehdota opinnäytetyöpalkinnon saajaa vuodelle 2020Lue lisää »21.11.2019ProGIS jakoi Paikkatietomarkkinoilla palkintoja ja valitsi uuden hallituksenLue lisää »30.8.2017Aamuseminaari Here:n vieraana 6.9.2017 klo 9-11.Lue lisää »30.8.2017Keväällä järjestetty Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä oli menestysLue lisää »

ProGIS ry

progis.info@gmail.com

Rekisteriseloste
Share |

Toiminnan kuvaukset

Toimintasuunnitelma 2017

ProGIS ry toimii suomalaisen paikkatietoyhteisön hyväksi. Se on puolueeton toimija paikkatietoalan kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Seminaarit ja vierailut

ProGIS ry järjestää ajankohtaisseminaareja paikkatietoalaa puhuttelevista aiheista. Järjestämme yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Aamuseminaari-nimisiä tutustumiskäyntejä.

Alueellinen työ

Kannustetaan jäsenistöä paikallisten ryhmien perustamiseen ja ylläpitämiseen sekä alueellisten tapahtumien järjestämiseen. ProGIS voi myös myöntää rahoitusta alueelliseen toimintaan.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Seminaarien lisäksi alan toimijoiden verkostoitumista tuetaan sosiaalisen median keinoin ja järjestämällä LinkkiBuffet Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

Yhteyttä alan yrityksiin, yhteisöihin ja oppilaitoksiin pidetään yllä ja kehitetään aktiivisesti.  Ensisijaisia yhteistyömuotoja ovat yhteiset tapahtumat, tiedottaminen ja projektit.

Osallistutaan resurssien puitteissa kansallisen Paikkatietoverkoston toimintaan, JHS-työhön ja paikkatietoalan kehittämiseen.

Jatketaan toimintamallin selvittämistä, jossa paikkatietoalan yhdistyksillä ja muilla toimijoilla olisi tiiviimpää yhteistyötä ja suurempi vaikuttavuus: Ollaan mukana GeoForum Finland hankkeen valmistelussa, jonka edistämistä Paikkatietoverkosto koordinoi. ProGIS:in hallitus voi päättää tukea GeoForum-hanketta taloudellisesti. Lisäksi keskustellaan kevyemmästä yhteistyöstä esim. tiedottamisessa ja jäsenasioissa läheisimpien yhdistysten kanssa. 

Osallistutaan GI Norden -verkostoon. Osallistutaan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen.

Viestintä

ProGIS:in toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, Positio-lehdessä, sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa GIS-velhot -ryhmässä. Pyritään tavoittamaan entistä enemmän myös ei-jäseniä, esimerkiksi opiskelijoita, jotta heitä saataisiin lisää mukaan tapahtumiin. ProGIS:in kautta voi myös välittää tietoa myös muiden yhdistysten ja organisaatioiden tapahtumista. Hallitus tarkentaa linjausta koskien mainostamisesta.

Palkinnot

Paikkatietoalan opinnäytetöiden palkitsemista ja kunniamaininnan jakamista jatketaan.

Jäsenedut

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus tilata Positio-lehti jäsenhintaan Maanmittauslaitokselta ja sekä karttatuotteita jäsenhintaan Karttakeskukselta.

Hallinto ja talous

Toiminnan resurssit perustuvat vapaaehtoistyöhön. Toiminnan kulut katetaan kerätyillä jäsenmaksuilla.  Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä taloudesta.

ProGIS ry toimii suomalaisen paikkatietoyhteisön hyväksi. Se on puolueeton toimija paikkatietoalan kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Toimintakertomukset

ProGIS ry:n toimintakertomukset: 2015, 2014, 20132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996