Uutiset

21.5.2020Ehdota opinnäytetyöpalkinnon saajaa vuodelle 2020Lue lisää »21.11.2019ProGIS jakoi Paikkatietomarkkinoilla palkintoja ja valitsi uuden hallituksenLue lisää »30.8.2017Aamuseminaari Here:n vieraana 6.9.2017 klo 9-11.Lue lisää »30.8.2017Keväällä järjestetty Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä oli menestysLue lisää »

ProGIS ry

progis.info@gmail.com

Rekisteriseloste
Share |

Paikkatieto ja GIS tutuksi

Paikkatieto on tietoa kohteesta tai ilmiöstä, jolle voidaan määritellä sijainti esimerkiksi koordinaattien tai osoitteiden perusteella. Esimerkiksi tiedot maastosta, asukkaista, toimipaikoista, ympäristöstä ja sen tilasta,  maankäytöstä, tie- ja sähköverkoista ovat paikkatietoa.

Paikkatiedon avulla:

  • Voimme havainnollistaa tiedon karttoina ja tehdä tiedoista helpommin ja nopeammin ymmärrettävää ja hallittavaa. 
  • Voimme analysoida tietoa: esim. ajoetäisyys määränpäähän, asukkaiden lukumäärä suunnittelualueella tai liiketoiminnon optimaalinen sijainti suhteessa asiakkaisiin.
  • Voimme yhdistellä eri lähteistä saatavia, eri ilmiöitä kuvaavia tietoja ja hyödyntää niitä vaikkapa aluesuunnittelun päätöksenteossa.  Erilaisten yhdistelmien määrä on lähes rajaton, kun eri paikkatietoaineistoja on saatavilla satoja.

Karttoja ja paikkatietoaineistoja tarjoavat monet julkisen ja yksityisen sektorin tiedontuottajat. Aineistoihin voi tutustua mm. Paikkatietoikkuna -palvelussa.

Paikkatietojärjestelmän (GIS, Geographic Information System) avulla voidaan hallita, analysoida, esittää, jakaa ja hyödyntää paikkatietoa. 

Arkikäytössä tunnetuimpia paikkatietosovelluksia ovat web-karttapalvelut ja navigointisovellukset. Myös monet organisaatiot hyödyntävät paikkatietojärjestelmiä toimintansa tukena. Tänä päivänä GIS on yhä kiinteämpi osa organisaatioiden liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä.

Paikkatietotekniikka voi auttaa meitä esim. luonnonvarojen hallinnassa, ympäristön suojelussa, materiaalivirtojen ohjauksessa, kaupunkitilojen suunnittelussa, aluepolitiikan päätöksenteossa tai tehostamaan yritysten liiketoimintaa.

Paikkatietoalalla on useita yrityksiä, jotka markkinoivat ja toteuttavat paikkatietojärjestelmiä ja GIS-sovelluksia sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluita. Paikkatietoalan yrityksiä on listattu mm. yritysyhteistyösivuillamme sekä Paikkatiedon ammattilehti Position palveluhakemistossa