Uutiset

29.5.2019Ehdota opinnäytetyöpalkinnon saajaa vuodelle 2019Lue lisää »20.11.2017ProGIS jakoi Paikkatietomarkkinoilla palkintoja ja valitsi uuden hallituksenLue lisää »30.8.2017Ehdota saaja ProGIS ry:n paikkatietoalan kunniamaininnalle 2017Lue lisää »30.8.2017Aamuseminaari Here:n vieraana 6.9.2017 klo 9-11.Lue lisää »

ProGIS ry

progis.info@gmail.com

Rekisteriseloste
Share |

Kansallinen yhteistyö

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE) on virallisesti asetettu paikkatietoalan toimijoiden muodostama yhteistyöelin, jonka tehtävänä on täsmentää kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen päälinjat, seurata sen kehittymistä, käsitellä käytännön toimintaan liittyviä ongelmakohtia, hyväksyä yhteisesti sovellettavaksi tarkoitettuja toimintaperiaatteita ja käynnistää tarvittavia uusia hankkeita. Yhteistyöelimen tehtävänä on myös seurata kansainvälistä kehitystä ja huolehtia kansainvälisten tarpeiden huomioon ottamisesta kansallista infrastruktuuria kehitettäessä. ProGIS:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti neuvottelukunnan ja sen jaostojen toimintaan.

INSPIRE-verkosto on kansallinen yhteistyöverkosto, joka tukee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja Inspire-direktiivin toimeenpanoa Suomessa. Verkoston alaisuudessa on useita työryhmiä, joiden toimintaa ProGIS tukee. Yhdistyksellä on edustus (puheenjohtaja) myös INSPIREn ohjausryhmässä. 

ProGIS ry:n lisäksi paikkatietoalalla toimivia yhdistyksiä ovat mm. Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura (FKS)Geodeettien KerhoGeomatiikan kerho PoligoniKaukokartoituskerhoMaanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLIMaanmittaustieteiden Seura (MTS)Suomen Kartografinen Seura (SKS)Suomen Kartoittajayhdistys ry (SKY)Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto (MIL) ja Suomen Maantieteellinen Seura. Yhteistyöfoorumeja on listattu myös mm. Paikkatietoikkunan sivuilla sekä Maanmittari-sivustolla.

ProGIS haluaa aktiivisesti lisätä yhteistyötä paikkatietoalalla toimivien muiden kansallisten ja alueellisten yhdistyksen ja verkostojen kanssa. ProGIS voi tukea kohtuullisella summalla esim. alueellista paikkatietotoimintaa tai paikkatietoalaa edistävien tapahtumien järjestämistä yhdistyksen hallitukselle esitettyjen hakemusten perusteella. Tuo ehdotuksesi ja ideasi tietoomme, laitetaan yhdessä toimeksi!