Uutiset

12.10.2016Paikkatietomarkkinat 8.-9.11, tapahtumiaLue lisää »14.9.2016Aamuseminaari Helsingin kaupungilla 29.9.Lue lisää »9.5.2016Ehdota opinnäytepalkinnon saajaa vuodelle 2016Lue lisää »

ProGIS ry

progis.info@gmail.com

Rekisteriseloste
Share |

Toiminnan kuvaukset

Toimintasuunnitelma 2015

ProGIS ry toimii suomalaisen paikkatietoyhteisön hyväksi. Se on puolueeton toimija paikkatietoalan kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Seminaarit ja vierailut

ProGIS ry järjestää ajankohtaisseminaareja paikkatietoalaa puhuttelevista aiheista. Järjestämme yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Aamuseminaari-nimisiä tutustumiskäyntejä.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Seminaarien lisäksi alan toimijoiden verkostoitumista tuetaan sosiaalisen median keinoin ja järjestämällä Linkkibileet Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

Yhteyttä alan yrityksiin, yhteisöihin ja oppilaitoksiin pidetään yllä ja kehitetään aktiivisesti.  Ensisijaisia yhteistyömuotoja ovat yhteiset tapahtumat, tiedottaminen ja projektit.

 Osallistutaan resurssien puitteissa kansallisen Paikkatietoverkoston toimintaan, JHS-työhön ja paikkatietoalan kehittämiseen.

 Jatketaan toimintamallin selvittämistä, jossa paikkatietoalan yhdistyksillä ja muilla toimijoilla olisi tiiviimpää yhteistyötä ja suurempi vaikuttavuus.

 Osallistutaan GI Norden -verkostoon ja seurataan EUROGI-työtä. Osallistutaan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen.

Viestintä

ProGIS:in toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, Positio-lehdessä, sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa GIS-velhot -ryhmässä. Pyritään tavoittamaan entistä enemmän myös ei-jäseniä, esimerkiksi opiskelijoita, jotta heitä saataisiin lisää mukaan tapahtumiin. ProGIS:in kautta voi myös välittää tietoa myös muiden yhdistysten ja organisaatioiden tapahtumista.

Kehitetään paikkatieto ja GIS -aiheista sisältöä Internetissä. Vuonna 2015 tavoitteena on myös parantaa paikkatietoalan tunnettavuutta, kehittämällä alasta kertovaa tietosisältöä eri sivustoilla, mahdollisesti yhteistyössä muiden alan yhteisöjen kanssa.

Palkinnot

Paikkatietoalan opinnäytetöiden palkitsemista ja kunniamaininnan jakamista jatketaan.

Jäsenedut

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus tilata Positio-lehti jäsenhintaan Maanmittauslaitokselta ja sekä karttatuotteita jäsenhintaan Karttakeskukselta.

Hallinto ja talous

Toiminnan resurssit perustuvat vapaaehtoistyöhön. Toiminnan kulut katetaan kerätyillä jäsenmaksuilla.  Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä taloudesta.

Toimintakertomukset

ProGIS ry:n toimintakertomukset: 2014, 20132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996