Uutiset

3.11.2014 Palkintoseminaarin ohjelma julkaistu Lue lisää » 15.10.2014 Syyskokous ja palkintoseminaari Lue lisää » 15.10.2014 Paikkatietomarkkinat ja LinkkiBuffet Lue lisää »

ProGIS ry

progis.info@gmail.com

Rekisteriseloste
Share |

Toiminnan kuvaukset

Toimintasuunnitelma 2014

ProGIS ry jatkaa vuonna 2014 suomalaisen paikkatietoyhteisön tukemista osana kansainvälistä alan toimintaa. Se on puolueeton toimija paikkatietoalan kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Seminaarit ja vierailut

Yhdistys järjestää jäsenille suunnattuja ajankohtaisseminaareja ja yhteistyössä yritysten kanssa tutustumiskäyntejä.

Verkostoituminen

Yhdistys edistää ammatillisten verkostojen kehittymistä tiedottamalla niistä. Seminaarien lisäksi alan toimijoiden verkostoitumista tuetaan mm. sosiaalisen median keinoin sekä järjestämällä Linkkibileet Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

Yhteyttä alan yrityksiin, yhteisöihin ja oppilaitoksiin pidetään yllä ja kehitetään aktiivisesti. Järjestetään jäsenistölle tutustumiskäyntejä paikkatietoalan yrityksiin ja yhteisöihin.

Yhteyttä paikkatietoyhdistyksiin ja kerhoihin vahvistetaan. Tavoitteena on tukea myös alueellisten kerhojen toimintaa ja niiden syntymistä eri puolilla Suomea.

Yhteistyö kansallisessa ja kansainvälisessä paikkatietoalan kehittämistyössä

Osallistutaan resurssien puitteissa kansallisen Paikkatietoverkoston toimintaan, JHS-työhön ja paikkatietoalan kehittämiseen. Osallistutaan GI Norden -verkostoon ja seurataan EUROGI-työtä. Osallistutaan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja edistetään tapahtumiin osallistumista.

Palkinnot

Paikkatietoalan opinnäytetöiden palkitsemista ja kunniamaininnan jakamista jatketaan.

Tiedottaminen

Toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, Positio-lehdessä ja sähköpostitse. Jäsenille tarjotaan mahdollisuus tilata Positio-lehti jäsenhintaan. Lisäksi kehitetään paikkatieto ja GIS -aiheista sisältöä yhdistyksen verkkosivuilla ja Wikipediassa. Tuetaan kansallisen paikkatietoverkoston viestintää.

Muut toimintamuodot

Pyritään toteuttamaan erilaisia paikkatietojen hyödyntämistä edistäviä tempauksia tai antamaan kannanottoja. Järjestetään tarvittaessa toiminnan tueksi tarvittavia kyselyjä.

Toimintamallien kehittäminen

Jatketaan toimintamallin selvittämistä, jossa paikkatietoalan yhdistyksillä ja muilla toimijoilla olisi tiiviimpää yhteistyötä ja suurempi vaikuttavuus. Ensisijainen yhteistyön muoto on yhteiset tapahtumat. Selvitetään mahdollisuutta, että yhdistyksillä olisi yhteinen työntekijä ottamassa vastuuta jäsenrekisteristä, tiedottamisesta, markkinoinnista, palveluista ja tapahtumien järjestelyistä.

Hallinto ja talous

Toiminnan resurssit perustuvat edelleen pääosin vapaaehtoistyöhön. Toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuin ja yhdistykselle aiempina vuosina kertynein varoin. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä taloudesta.

Toimintakertomukset

ProGIS ry:n toimintakertomukset: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996